دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

جشن 10فجر و دانش آموزان برتر نوبت اول 96 - 95
مربوط به کلاس :