دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

 

شماره حساب دبیرستان
تاریخ : ۱۵ آبان ۱۳۹۵ نویسنده : مدیریت بازدید : 402

شماره حساب مدرسه   04150045657000   شماره حساب پشتیبان (جدید) : 0210101746005 شناسه پرداخت (جهت پرداخت وجوه به حساب جدید مدرسه) : 51017006315830730