دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

ارتباط باما
تاریخ : ۹ آذر ۱۳۹۳

در صور ت داشتن پیام به مدیر از طریق ارسال پیام اقدام نمائید 

تلفن های آموزشگاه  33324469 (دفتر معاونین) و 33331859(دفتر مدیر)

آدرس پست الکترونیک آموزشگاه: info@motaharibu.ir