دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

کلاسهای آماده سازی کنکور ویژه دانش آموزان ورودی به پایه دوازدهم از روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 برگزار گردید. توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی

ارتباط باما
تاریخ : ۹ آذر ۱۳۹۳

در صور ت داشتن پیام به مدیر از طریق ارسال پیام اقدام نمائید 

تلفن های آموزشگاه  33324469 (دفتر معاونین) و 33331859(دفتر مدیر)

آدرس پست الکترونیک آموزشگاه: info@motaharibu.ir