دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

اعضای انجمن
تاریخ : ۲۰ آبان ۱۳۹۶

1 اسماعیل مرجمتی رییس شورا
2 یداله  زنگویی نایب رییس
3 خانم رستمیان منشی
4 آقای محبوبی عضو اصلی
5 خانم شاکردرگاه عضو اصلی
6   عضو علی البدل
7   عضو علی البدل
8   عضو علی البدل