دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

کلاسهای آماده سازی کنکور ویژه دانش آموزان ورودی به پایه دوازدهم از روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 برگزار گردید. توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی

اعضای انجمن
تاریخ : ۲۰ آبان ۱۳۹۶

1 اسماعیل مرجمتی رییس شورا
2 یداله  زنگویی نایب رییس
3 خانم رستمیان منشی
4 آقای محبوبی عضو اصلی
5 خانم شاکردرگاه عضو اصلی
6   عضو علی البدل
7   عضو علی البدل
8   عضو علی البدل