دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

اعضای شورا
تاریخ : ۱۹ آبان ۱۳۹۳

به نام خدا                                                                                                                                                                       

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

کلاس

رشته