دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

کلاسهای آماده سازی کنکور ویژه دانش آموزان ورودی به پایه دوازدهم از روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 برگزار گردید. توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی

اعضای شورا
تاریخ : ۱۹ آبان ۱۳۹۳

به نام خدا                                                                                                                                                                       

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

کلاس

رشته