دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

اعضای شورا
تاریخ : ۱۹ آبان ۱۳۹۳

به نام خدا                                                                                                                                                                       

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

کلاس

رشته