دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

افتخارات
تاریخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

افتخارات آموزشگاه