دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه کاری آموزشگاه
تاریخ : ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نویسنده : مدیریت بازدید : 363

شروع صبحگاه  7/15  تا 7/30

زنگ اول 7/30 الی 9 صبح 

استراحت اول 9 ال 9/10

زنگ دوم از 9/10 الی 10/40

استراحت دوم 10/40 الی 10/50

زنگ سوم 10/50 الی 12/15 

زنگ نماز 12/15 الی 12/35 

زنگ چهارم 12/35 الی 14