دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: یازدهم ریاضی یک

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه دینی دینی زبان انگلیسی زبان انگلیسی فیزیک فیزیک فیزیک آز علوم
یکشنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی حسابان حسابان شیمی شیمی آمار آمار
دوشنبه فارسی 2 فارسی 2 نگارش2 هندسه 2 فیزیک فیزیک کارآفرینی کارآفرینی
سه شنبه تاریخ تاریخ شیمی شیمی حسابان حسابان عربی عربی
چهارشنبه ورزش ورزش زمین شناسی زمین شناسی هندسه 2 هندسه 2 محیط زیست محیط زیست
پنجشنبه